nieuwsbrief Q4-2021

Toch een andere nieuwsbrief lezen?

*|MC:SUBJECT|*

Easy Conta


Het ERP-programma Uniconta

maakt uw administratie gemakkelijk.

Nieuwsbrief Q4 2021


Wilt u één van onze vorige nieuwsbrieven lezen?
Ga dan naar https://www.easyconta.nl/nieuws.
Uniconta support

Om u beter van dienst te kunnen zijn kunt u op onze website
via onderstaande link https://www.easyconta.nl/easy-conta-videos
video’s vinden voor het gebruik van Uniconta. Dit aantal video’s
is groeiende. Hebt u behoefte aan een duidelijke instructie van
een functie binnen Uniconta, laat het ons weten en wij maken
een instructie-video voor u.
 

De volgende video’s hebben we voor u beschikbaar:

 • Het aanmaken van een klant, artikel en leverancier
 • Het inkopen en verkopen van een artikel
 • Project en mobiele uren boeken
 • Tools
 • Uniconta en AGF

Voorraadjournalen in Uniconta

De voorraadjournalen in Supply Chain Management worden gebruikt om verschillende soorten fysieke voorraadtransacties te boeken, zoals het boeken van uitgiften en ontvangsten, voorraadbewegingen, het maken van stuklijsten (BOM's) en de afstemming van fysieke voorraad. Al deze voorraadjournalen worden op een vergelijkbare manier gebruikt, maar ze zijn onderverdeeld in verschillende typen.

Typen voorraadjournalen
De volgende soorten voorraadjournalen zijn beschikbaar in Uniconta:

 • Beweging
 • Verkoop
 • Aankoop
 • Inventaris aanpassing
 • Tellen
 • Stuklijst
 • Overdracht
 • Verlies
 • Verouderd
 • Rapporteren als voltooid
 • Openen

Om toegang te krijgen tot voorraadjournalen, gebruikt u het navigatiepaneel om naar Voorraad/Voorraadjournaal te gaan.
De voorraadjournalen worden gebruikt om voorraadniveaus te beheren (inclusief het creëren van openingsvoorraadsaldi), winsten en verliezen vast te leggen, bewegingen tussen magazijnen en de voltooiing van stuklijsten te registreren.

Let op: Mutaties in het voorraadjournaal worden alleen in het grootboek geboekt als er onder 'artikelgroepen' een rekening is aangemaakt en in het rekeningschema een 'systeemrekening' is aangemaakt

Aanmaken van voorraadjournalen in Uniconta

Maak een nieuw voorraadjournaal aan onder Voorraad/Voorraadjournaal, door op de knop 'Jaarboek toevoegen' in de werkbalk/lint te klikken of door F2 te gebruiken en de beschikbare velden in te vullen, zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding.

Om bijvoorbeeld een voorraadjournaal in te stellen om de voltooiing van productiestuklijsten aan te geven, gebruikt de gebruiker eerst de knop 'Toevoegen' in de werkbalk/het lint om een nieuw journaal toe te voegen. De gebruiker vult dan de journaalnaam in als 'Voltooiing van de productiestuklijst' of iets dergelijks, en vult de andere velden in, zoals hieronder beschreven.

Als het journaal een eigen volgnummerreeks nodig heeft, kan dit worden ingesteld onder Grootboek-/ Onderhouds-/ Vouchernummerreeksen en door F6 te gebruiken en vervolgens de knop 'Toevoegen' of F2. Nadat de juiste volgnummerreeks is ingesteld en geselecteerd in dit formulier, slaat u het nieuwe voorraadjournaal op door op de knop 'Opslaan' in de werkbalk
of het lint te klikken.
 
Beschrijving van voorraaddagboekvelden

Journaal
Journaalnaam. Dit kan handmatig worden ingevoerd en bijgewerkt. Als dit veld wordt bewerkt nadat transacties naar dit journaal zijn geboekt, worden het journaal en die transacties dienovereenkomstig gewijzigd in de rest van het systeem. Met andere woorden, herhaalde wijzigingen in de journaalnaam zullen geen problemen veroorzaken in het hele systeem.

Rubriceringscode
Selecteer hier een genummerde tekst om alle transacties een vaste tekst in het journaal te geven.

Grootboek- en tegenrekeningen
Selecteer hier de grootboek- en tegenrekeningen. Alle transacties worden dan automatisch op deze twee geselecteerde rekeningen geboekt.

Volgnummer serie
De volgnummerreeks is een toewijzing van boekstuknummers aan het journaal. Er moet een nummerreeks worden geselecteerd. Nummerreeksen kunnen worden ingesteld onder Grootboek-/Onderhouds-/Vouchernummerreeksen. Nummerreeksen kunnen door meerdere tijdschriften worden gebruikt.

Houd er echter rekening mee dat als meerdere dagboeken dezelfde nummerreeks gebruiken en twee dagboeken tegelijkertijd ongeboekt blijven, het mogelijk is dat twee transacties die in twee verschillende dagboeken zijn aangemaakt hetzelfde nummer krijgen.

Als grootboekboekingen bijvoorbeeld in verschillende dagboeken worden uitgevoerd, zoals per type of per gebruiker, kunnen ze een boekstuknummerreeks delen. Bestel- en inkoopboekstukseries mogen echter niet voor deze dagboeken worden gebruikt. De naam van de nummerreeks van een tijdschrift mag niet worden gewijzigd als het tijdschrift in gebruik is.

Toekenning van vouchernummer bij boeking
Boekstuknummerreeksen worden automatisch per boekstuk toegekend bij het boeken van het journaal, te beginnen met het ’Volgende nummer’ in de geselecteerde boekstuknummerreeks. Elke voucher krijgt automatisch een nummer wanneer het journaal wordt geboekt.

Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om nummers handmatig in te voeren voor elke voucher. Deze methode zorgt ervoor dat er geen hiaten in de bonnummerreeksen ontstaan. In dit geval verschijnt het veld boekstuknummer niet in het journaal.

Boek alle transacties naar het grootboek op hetzelfde boekstuknummer
Deze selectie is vergelijkbaar met het veld hierboven, maar alle vouchers krijgen bij het plaatsen hetzelfde vouchernummer.

Transacties comprimeren
Als dit vakje is aangevinkt, worden de transacties die in de voorraadjournalen worden gegenereerd, gecomprimeerd.

Geblokkeerd
Dit blokkeert het journaal voor boeking en kan worden gebruikt voor journaals die niet meer mogen worden gebruikt. Aangezien het niet mogelijk is om een dagboek te verwijderen waarnaar is geboekt, kan het in plaats daarvan hier worden geblokkeerd.

Automatisch opslaan
Als u deze optie selecteert, wordt het journaal automatisch continu opgeslagen.

Regels verwijderen na posten
Indien geselecteerd, worden alle regels verwijderd na het boeken. Als dit vakje niet is aangevinkt, blijven de regels in het journaal staan als een ‘staand journaal’ waardoor dezelfde berichten keer op keer kunnen worden gemaakt (met een nieuwe datum en boekstuknummer).

Dimensies
In Uniconta kunnen gebruikers ook een standaarddimensie voor het journaal instellen of deze kan leeg worden gehouden, zodat de gebruiker de juiste dimensie kan invoeren tijdens het boeken van het journaal.

Geboekte journalen
Met de knop 'Geboekte dagboeken' onder Voorraad/Voorraadjournaal kan de gebruiker alle geboekte dagboeken bekijken en indien nodig verwijderen. Daarvoor moet de periode ‘open’ zijn.

Uniconta tips & tricks


Backup
Gebruik het navigatiepaneel om naar: Bedrijf/Bedrijfsgegevens te gaan.
Klik nu op de back-upknop in het actievenster zoals hieronder weergegeven, er wordt een nieuw back-upvenster geopend. Voer de nieuwe bedrijfsnaam in zoals hieronder weergegeven. Klik (optioneel) Transacties kopiëren, Fysieke vouchers, bijlagen om de gegevens naar een nieuw bedrijf te kopiëren. Als de transactiegegevens niet vereist zijn, blijf dan de kopieeropties uitvinken, zoals weergegeven in het onderstaande scherm.
Nadat de bedrijfsnaam en andere vereiste opties zijn aangevinkt, typt u Begin en klikt u op de knop OK. Vervolgens wordt het back-upverzoek naar Uniconta verzonden en is het nieuwe bedrijf met de back-up de volgende dag beschikbaar.

Zodra op de OK-knop is geklikt en als alles correct is, wordt de onderstaande "succes"-infolog weergegeven.

Uniconta release versie 88

Nieuwe wijzigingen in de Projectmodule:

Project factuur voorstel
Uniconta heeft nu een menu gemaakt in het hoofdmenu van het project met de naam "factuurvoorstellen", waar Uniconta nu de gemaakte factuurvoorstellen opslaat en niet vermengt met "Verkooporder". Ze hebben twee nieuwe directories voor factuurvoorstellen hoofdlijnen + regels geïntroduceerd. Met behulp van deze functionaliteit kan men de projectfacturen per ProjectWise boeken in de Project module.

Verkooporder boeken op Project
Tot versie 87 was het alleen mogelijk om artikelen aan een project toe te voegen via het projectjournaal of inkoop. Als u vanuit een Verkooporder goederen op een project wilde plaatsen, moest u deze factureren. Nu is er een menu-item in Verkooporders / Document bijwerken, genaamd "Posten op project". Hier kunt u alle verkooporderregels in het project boeken, overeenkomend met wat er gebeurt bij het boeken van een projectjournaal. De order wordt dan geboekt met artikelverbruik en onderhanden werk, maar wordt niet gefactureerd.Het voordeel van deze nieuwe functie is dat als u een Verkooporder heeft, de goederen gereserveerd en afgehaald kunnen worden. Zo kunnen projecten ook worden meegenomen in behoefteberekeningen en nabestellingen.

Verbetering van het automatisch aanmaken van overwerkregels in het uurjournaal
De automatisering is verbeterd zodat een parttime medewerker een factor kan hebben tot een gedefinieerde normtijd, en dan is er een optie van een factor boven de normtijd. Er moet een standaard tijdkalender worden gedefinieerd. Dit doet u door de standaardkolom op de kalender aan te vinken. 

Artikelen per salaristype
Het uurjournaal zal nu een artikel + prijs gebruiken als dit op de salarissoort staat. Het item wordt opgehaald in verband met simulatie en boeking van het Tijdjournaal en er worden prijzen / kortingen van het item gebruikt. Dit is dezelfde prijsspreiding als in het Project Journal. 

Projectboekingen - inclusief tijdconceptregels
Conceptregels kunnen worden geselecteerd onder Projectboekingen en dit geldt voor alle boekingen voor Projectboekingen: Hoofdmenu, Medewerker en Project.

Er is een nieuwe kolom “Ontwerpuur” toegevoegd. De kostprijs- en verkoopprijzen worden ook bijgewerkt voor de conceptregels. Als "Inclusief subprojecten" wordt ingedrukt, b.v. Ook voor deze projecten zullen conceptlijnen worden opgehaald.

Zorgen dat alles wordt meegenomen in de budgettering/planning
Het controlerapport kan op de volgende plaatsen worden uitgevoerd: Project/Rapporten/Budget en Project/Rapporten/Planning.

Het controleert op de volgende drie dingen:
• De klant heeft minimaal één actief project
• Project heeft budgetlijnen gecreëerd
• Project heeft taken gemaakt

Ankerbudget kan worden bespaard op projecten
De functie maakt een kopie van alle budgettransacties die de geselecteerde budgetgroep hebben. Eerst worden alle budgettransacties die een vinkje hebben in het nieuwe veld "Ankerbudget" verwijderd, daarna worden de regels gekopieerd en aangevinkt in "Ankerbudget".

Budget maken (lopend budget)
Budgetten kunnen nu op twee plaatsen worden aangemaakt: Project en Project/Rapporten/Budget.Als het budget wordt aangemaakt vanuit het Budgetscherm, zal er worden geprobeerd om budgetten aan te maken voor alle actieve projecten. Als u budgetten wilt aanmaken voor geselecteerde projecten, moet u dit doen vanuit het Projectscherm. Als het budget is gemaakt, zullen de aangevraagde / zichtbare projecten een budget hebben.

Prijzen bijwerken (Budget)
Bijwerken van prijzen in budget zal de kostprijs- en verkoopprijzen actualiseren volgens het standaardprincipe, dat ook gebruikt wordt in het Uurjournaal en het Projectjournaal. Alleen prijzen voor actieve projecten worden bijgewerkt.

Algemeen in verband met budgetcreatie
Budgetten kunnen alleen worden aangemaakt voor actieve projecten:
 • Eerst worden alle budgetposten die voldoen aan de selectiecriteria verwijderd (Ankerbudget wordt niet verwijderd)
 • Budgetitems worden alleen verwijderd als de dialoogparameter "Bestaande budgetitems verwijderen" is opgegeven
 • Er worden budgethoofden aangemaakt voor de projecten
 • De projectboekingen die in de opgegeven (periode - 1 jaar) vallen, worden gekopieerd naar de begroting. De boekingen zijn gegroepeerd volgens de volgende sleutels (Project, Medewerker, Projecttype, Salaristype, Taak, Werkgebied, Datum). De kostprijs/verkoopprijs is een gemiddelde prijs als de budgetmethode <> dag is. Dit zijn de oorspronkelijke prijzen die worden overgedragen naar de begroting. De prijzen kunnen dan worden bijgewerkt naar de nieuwe prijzen met de functie "Prijs update"
 • Budgetmethode
  • Maand - de inzendingen worden verzameld per. de 1e eerste van de huidige maand - een jaar vooruit
  • Week - de inzendingen worden op maandag verzameld voor de huidige week - een jaar vooruit
  • Dag - de poses worden op dezelfde dag geplaatst - een jaar vooruit

Prijzen en standaardtijd worden opgeslagen in de lokale cache
Prijzen en standaardtijd worden nu opgeslagen in een lokale cache voor optimalisatiedoeleinden. Daarom hebben we de volgende schermen geüpdatet: Uurjournaal, Goedkeuringsoverzicht, IGV, Budget en Projectjournaal.Cache voor prijzen wordt altijd bijgewerkt in verband met de boekhouding. Cache voor prijzen en standaardtijd wordt lokaal bijgewerkt als u de prijzen of standaardtijd aanpast. Dit betekent dat als anderen gecorrigeerde prijzen moeten gebruiken, gegevens moeten worden opgeslagen en bijgewerkt met andere gebruikers.

Prijzen in het projectconcept
De volgende twee principes worden gebruikt:
 • Artikelnummer ingevuld: hier is de prijsspreiding ongewijzigd.
 • Medewerker ingevuld en artikelnummer blanco: Hier wordt hetzelfde principe gehanteerd als in het Tijdjournaal. Prijzen worden opgehaald uit Medewerkerstarieven of Medewerkersstamkaart.