nieuwsbrief Q1 2021

Toch een andere nieuwsbrief lezen?

*|MC:SUBJECT|*

Easy Conta


Het ERP-programma Uniconta maakt uw administratie gemakkelijk

Nieuwsbrief Q1 2021

Wilt u één van onze vorige nieuwsbrieven lezen ga dan naar https://www.easyconta.nl/nieuws

In deze nieuwsbrief :
Support, Uniconta integreren met inkoopfactuurscan-oplossing,
Uniconta Tips & Tricks, Nieuwste Uniconta release.
 

Support 

Om u beter van dienst te kunnen zijn, kunt u op onze website via onderstaande link https://www.easyconta.nl/easy-conta-videos video’s vinden voor het gebruik van Uniconta. Dit aantal video’s is groeiende. Hebt u behoefte aan een duidelijke instructie van een functie binnen Uniconta, laat het ons weten en wij maken een instructie-video voor u.
 

Integreren met inkoopfactuur-scan oplossing met een addon van één van onze partners

Factuurscan via BatchFlow4
BatchFlow4 is een eenvoudige en cloudgebaseerde oplossing voor elek-tronische facturering en documentbeheer. Het is een elektronisch archief- en factuurbeheersysteem met goedkeuringsprocedure. Een normale flow voor een factuur bestaat in de meeste gevallen uit de volgende acties:

1. Het document komt in BatchFlow4.

2. Indien de gegevens van het document niet automatisch worden ingelezen, worden deze ingevuld door een accountant, waarna het document ter goed-keuring wordt toegestuurd aan één / meerdere goedkeurder(s).

3. Eén / meerdere goedkeurder(s) vullen de boeking voor het document in, waarna het document wordt goedgekeurd.

4. Nadat het document is goedgekeurd door alle betrokken gebruikers, wordt het naar één of meer accountant(s) gestuurd, die het exporteert naar het financiële systeem van het bedrijf.

5. Het document ontvangt een documentnummer dat wordt geretourneerd door het financiële systeem wanneer het wordt geboekt. Vervolgens wordt de flow van het document als voltooid beschouwd. BatchFlow4 ondersteunt standaard de weergave van de volgende formaten:

- BMP- GIF
- JPG- PDF
- PNG- TIFF

Alle andere formaten worden weergegeven via Microsoft Internet Explorer. Anders moet er een programma worden geïnstalleerd dat dat formaat aankan.
Overzicht BatchFlow4-interface. Nadat de gebruiker is ingelogd, ziet de op-lossing er bij het opstarten uit zoals in de onderstaande afbeelding. Merk op dat de onderstaande afbeelding een voorbeeld is en dat de weergave van mappen kan variëren. Het aantal directories hangt af van de groepen waarvan de gebruiker lid is.
 

Voor verdere informatie over deze oplossing neem contact op met Easy Conta.
 

Uniconta Tips & Tricks
 

Aanpassen van documenten in Uniconta met standaard tooling

Rechten en Tools

In de Uniconta Tools module is de rapportgenerator opgenomen waarmee alle rapporten en documenten van Uniconta zijn gemaakt. Om deze tool te kunnen gebruiken moet u wel over de juiste rechten in Uniconta beschikken. Gaat het om een eenmalige aanpassing dan kan de aanpassing het simpelst worden uitgevoerd door eenmalig met een Administrator account in te loggen. Past u vaker rapporten aan dan is het handig daar een aparte gebruiker voor aan te maken. De rapportgenerator waar we mee werken is een onderdeel van DevExpress, dat is de ontwikkelomgeving waar Uniconta mee gebouwd is.

Scenario
Om uit te leggen hoe dit werkt voeren we een simpele aanpassing uit, waarvan we de werking aantonen met een eenvoudige verkoopfactuur met daar op één artikel. Aan de factuurheader voegen we het klant veld ‘contact’ toe. En aan de regels het artikel veld ‘locatie’. Zonder deze velden ziet de factuur van Atlas Constructions waarmee we werken er als volgt uit:

Bij de header voegen we het veld Contact uit de Klantentabel toe.
En bij de regel het veld EAN-nummer. Dat veld is onderdeel van de Artikel tabel uit de module Voorraad.

Aanpassen
In de module ‘Tools’ kiezen we het submenu ‘Rapportgenerator’ en daar ‘Eigen Rapporten’. Door het aan-passen van een standaard rapport wordt het uiteraard een eigen rapport. Uniconta maakt een kopie, en het origineel blijft onaangetast.
Selecteer ‘Factuur’ en klik op ‘Rapport bewerken’. Nu wordt de DevExpress rapport generator gestart. Voor geavanceerde aan- passingen zijn er gedetailleerde handleidingen verkrijgbaar. Voor het toevoegen van twee veldjes is dat niet nodig.
We zien nu drie schermen: Report Designer, Report Explorer en Group And Sort. De Report Explorer staat rechts naast de layout in de Report Designer. Daar zijn de details te vinden van de velden in de lay-out, en die kunnen daar ook gewijzigd worden. Die Report Explorer laten we dus staan. De ‘Group And Sort’ hebben we voor deze wijziging niet nodig, en die sluiten we dan ook.
De eenvoudigste manier om een nieuw veld op een rapport te zetten is kopiëren van een bestaand veld en dat dan aanpassen.
In dit voorbeeld kopiëren we DebTorInfo.Adres2, en we veranderen dat in Contact. Dat veranderen gebeurt in een box die we oproepen door op het pijltje van het ge-kopieerde Adres2 veld te klikken, dat zit rechts-boven. We veranderen het veld in de Expressie van Adres2 naar Contact:
Dit was een wijziging in de PageHeader. Het EAN-nummer moet zichtbaar worden op de factuurregel.

Hiervoor kopieren we de Factuur Verkoopprijs, en veranderen dan weer de expressie. Daar komt nu het EAN-nummer te staan.
Resultaat
De toegevoegde velden zijn niet opgemaakt of van een label voorzien. De productregel zo aanpassen dat de EAN op één regel erbij gezt kan worden kan natuurlijk ook. Alles kan naar wens met de Report Generator aangepast worden. Nu hebben we alleen aan willen tonen dat in Uniconta vrij eenvoudig bestaande velden aan bestaande documenten toegevoegd kunnen worden.
De toegevoegde velden zijn niet opgemaakt of van een label voorzien. De productregel zo aanpassen dat de EAN op één regel erbij gezet kan worden kan natuurlijk ook. Alles kan naar wens met de Report Generator aangepast worden. Nu hebben we alleen aan willen tonen dat in Uniconta vrij eenvoudig bestaande velden aan bestaande documenten toegevoegd kunnen worden.

Uniconta release versie 87

(Nieuwe release komt uit in maart 2021)

Nieuw behoefterapport
Er is een nieuw behoefterapport ontwikkeld. Het rapport is onderverdeeld in perioden naar keuze en toont vervolgens geplande tekorten/ontvangsten voor elke periode. U kunt bewegingen in de voorraad bekijken.

Een klant en leverancier samenvoegen
Wanneer u een leverancier maakt, u ervoor kiezen om het veld 'Klant' in te vullen. Vervolgens delen de klant en leverancier de transacties, zodat men een factuur van een leverancier kan vereffenen met een factuur van de klant.